• Εγγραφή

 

ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ " ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ "  ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  " ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ "

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
 ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  " ΠΑΡΑΣΤΑΤΙΚΗ ΓΕΩΜΕΤΡΙΑ "

Βιβλίο

Email επικοινωνίας
nikidopoulos@yahoo.gr
Πληροφορίες συναλλαγής
Κατόπιν επικοινωνίας.
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


Η Παραστατική Γεωμετρία έχει πολλές εφαρμογές, κυρίως στη γραφική μελέτη διαφόρων τεχνικών έργων. Διευκολύνει πάρα πολύ τη λύση προβλημάτων που αναφέρονται στις Εικαστικές Τέχνες και διάφορους επιστημονικούς κλάδους όπως η Αστρονομία, η Μηχανική, η Κρυσταλλογραφία κλπ.. Η θεωρητική μελέτη αυτής σε συνδυασμό με την πρακτική της εφαρμογή αναπτύσει την ικανότητα για γεωμετρική εποπτεία του χώρου, ικανότητα ιδιαίτερα σημαντική και αναγκαία για τους Μηχανικούς.

Μεγάλη συμβολή στη θεμελίωση και ανάπτυξη της Παραστατικής Γεωμετρίας είχε ο Γάλλος Μαθηματικός και Μηχανικός Graspard Monge όπου στο βιβλίο του "Geometrie Descriptive" το 1978, ταξινόμησε όλες τις γνώσεις που υπήρχαν μέχρι την εποχή του και ανέπτυξε τη μέθοδο των ορθογωνίων προβολών.

Το βιβλίο αυτό περιέχει την ύλη της "Παραστατικής Γεωμετρίας" που διδάσκεται στους φοιτητές Πολυτεχνικών Σχολών και Τεχνολογικών Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων.

Κατά τη συγγραφή του καταβλήθηκε προσπάθεια να αναπτυχθούν όλα τα θέματα με απλότητα και σαφήνεια. Για τον σκοπό αυτό στο τέλος κάθε κεφαλαίου δίνονται πολλές λυμένες ασκήσεις.

Το περιεχόμενο του βιβλίου χωρίζεται σε πέντε μέρη:

- Το πρώτο μέρος αναφέρεται στην παράσταση των σχημάτων του χώρου στον πίνακα σχεδιάσεως με τη βοήθεια δύο προβολών.
- Το δεύτερο μέρος αναφέρεται στην παράσταση των σχημάτων του χώρου στον πίνακα σχεδιάσεως με τρεις προβολές.
- Το τρίτο μέρος αναφέρεται στην παράσταση των σχημάτων του χώρου στον πίνακα σχεδιάσεως με μια προβολή.
- Το τέταρτο μέρος αναφέρεται στον τρόπο παράστασης του κύκλου, της σφαίρας, των κωνικών επιφανειών και των κυλινδρικών επιφανειών στον πίνακα σχεδιάσεως. Γίνεται επίσης ανάπτυξη θεμάτων αλληλοτομίας.
- Το πέμπτο μέρος αναφέρεται στην αξονομετρική και την κεντρική προβολή.

Στο τέλος του βιβλίου υπάρχει εκτενής βιβλιογραφία που μπορούν να ανατρέξουν όσοι φοιτητές επιθυμούν να μελετήσουν σε βάθος και έκταση την ύλη της Παραστατικής Γεωμετρίας.

Όλα τα θέματα του βιβλίου έχουν αναπτυχθεί με τρόπο απλό και σαφή.

Books by:NickEvoia

Powered by JReviews
 

Βιβλία που αλλάζουν χέρια

Υπάρχουν 23037 καταχωρήσεις και 0 αξιολογήσεις.
Scroll Up