• Εγγραφή

 

ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ " Βασική ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, 2η έκδοση, με βελτιώσεις και προσθήκες. " ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  " Βασική ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, 2η έκδοση, με βελτιώσεις και προσθήκες. "

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  " Βασική ΒΙΟΧΗΜΕΙΑ, 2η έκδοση, με βελτιώσεις και προσθήκες. "

Βιβλίο

Εκδόσεις
Πληροφορίες συναλλαγής
Κατόπιν επικοινωνίας.
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


Περιεχόμενα: Εισαγωγή. Νερό και συστήματα ρύθμισης του pH των οργανισμών. Δομή βιομορίων και επίδραση της δομής στην εκδήλωση των βιολογικών ρόλων τους. Ένζυμα, συνένζυμα, μηχανισμός δράσης των ενζύμων και συνενζύμων, κινητική ενζυμικών αντιδράσεων, ενζυμικές αναστολές και αλλοστερικά ένζυμα. Βιολογικές μεμβράνες. Μεταγωγή σήματος. Ορμόνες και ενώσεις με ορμονική δράση. Μορφολογία κυττάρου. Γενικές αρχές μεταβολισμού. Βασικές έννοιες βιοενεργητικής. Μεταβολικός έλεγχος. Βιολογικές οξειδώσεις και μεταφορά ηλεκτρονίων. Μεταβολισμός υδατανθράκων, λιποειδών, πρωτεϊνών, νουκλεοτιδίων και ρύθμιση του μεταβολισμού αυτών. Οι κυριότερες μεταβολικές πορείες του διάμεσου μεταβολισμού δίνονται διαγραμματικά – σε πίνακες – στο Παράρτημα. Ρόλος των νουκλεϊνικών οξέων στην ύπαρξη της ζωής. Γονιδιακή τεχνολογία. Γονιδιακή ρύθμιση.
Περιλαμβάνονται ακόμα: Αλφαβητικό ευρετήριο ενώσεων, ενζύμων, συνενζύμων και όρων. Αλφαβητικό ευρετήριο αγγλικών όρων. Παράρτημα που περιέχει: Πίνακες διάμεσου μεταβολισμού (με συνοπτική περιγραφή κάθε πίνακα). Μεταβολικές πορείες και αλληλοσυσχετισμό των κυριότερων οργάνων του ανθρώπου (αίμα, ήπαρ, νεφρά, μύες, εγκέφαλος, μετάδοση σημάτων στα νεύρα-όραση, λιπώδης ιστός, καρδιά, πεπτικό σύστημα). Ισοζύγιο νερού και ηλεκτρολυτών. Μεταφορά των θρεπτικών υλών στα κύτταρα των ιστών. Μεταβολισμός νηστικού και τραφέντος οργανισμού. Βασικοί φυσιο-παθολογικοί μηχανισμοί: Φλεγμονή-αιμόσταση-οξειδωτικό στρες. Αλφαβητικό ευρετήριο: Των ενώσεων των πινάκων. Των ενζύμων των πινάκων (με συστηματική αρίθμηση). Των βιοχημικών κύκλων-πορειών των πινάκων.

Books by:NickEvoia

Powered by JReviews
 

Βιβλία που αλλάζουν χέρια

Υπάρχουν 23919 καταχωρήσεις και 0 αξιολογήσεις.
Scroll Up