• Εγγραφή

 

ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ " Βασικές Αρχές Ανόργανης Χημείας " ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  " Βασικές Αρχές Ανόργανης Χημείας "

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  " Βασικές Αρχές Ανόργανης Χημείας "

Βιβλίο

Πληροφορίες συναλλαγής
Κατόπιν επικοινωνίας.
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


Περιεχόμενα: Στο παρόν βιβλίο εξετάζονται οι θεμελιώδεις Αρχές Ανόργανης Χημείας όπως Ατομική Δομή και Περιοδικός Πίνακας, Χημικός δεσμός-Μοριακή Δομή, Καταστάσεις ύλης με έμφαση στη δομή και τις ιδιότητες της στερεάς κατάστασης, Διαλύματα, Χημική Θερμοδυναμική – Χημική Ισορροπία, Χημική Κινητική – Mηχανισμοί Αντιδράσεων, Χημεία Οξέων – Βάσεων, Σύμπλοκα και Οξειδοαναγωγή. Έχει γίνει προσπάθεια ώστε οι απαιτούμενες έννοιες να δοθούν με τη μεγαλύτερη δυνατή απλότητα και σαφήνεια χωρίς να θυσιασθεί η χημική τους ορθότητα και λογική συνέπεια. Ερωτήσεις όπως “γιατί”, “πως”, “πότε” διατρέχουν όλη την ύλη, οδηγώντας μεθοδικά στην κατανόηση των εννοιών. Η αναφορά σε σημαντικά ιστορικά και βιογραφικά στοιχεία αλλά ταυτόχρονα και σε νέες τεχνολογίες έχει σκοπό να δείξει τη θεμελιώδη σημασία της παρατήρησης και της αποδοχής νέων ιδεών. Περισσότερα από 300 έγχρωμα σχήματα και διαγράμματα καθώς και πλήθος πινάκων σκοπό έχουν να διευκολύνουν τον αναγνώστη στην κατανόηση βασικών αρχών της χημείας χωρίς να απαιτείται στείρα απομνημόνευση. Πλήθος ερωτήσεων και προβλημάτων, πολλά από τα οποία είναι υποδειγματικώς λυμένα διευκολύνουν τον αναγνώστη στον τρόπο σκέψης. Παράρτημα με πίνακες μονάδων και μετατροπών τους, θερμοδυναμικών δεδομένων των στοιχείων και των ενώσεων τους, ηλεκτροχημικών δεδομένων και δομών στερεοχημείας και αριθμού σύνταξης αποτελούν χρήσιμο βοήθημα για τον αναγνώστη.

Books by:NickEvoia

Powered by JReviews
 

Βιβλία που αλλάζουν χέρια

Υπάρχουν 23792 καταχωρήσεις και 0 αξιολογήσεις.
Scroll Up