• Εγγραφή

 

ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ " Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης (μετάφραση 6ης έκδοσης) " ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  " Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης (μετάφραση 6ης έκδοσης) "

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  " Αρχές Ενόργανης Ανάλυσης (μετάφραση 6ης έκδοσης) "

Βιβλίο

Εκδόσεις
Πληροφορίες συναλλαγής
Κατόπιν επικοινωνίας.
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


Περιεχόμενα: Γενική Οργανολογία (κυκλώματα, τελεστικοί ενισχυτές, ψηφιακά κυκλώματα, μικροϋπολογιστές, σήματα και θόρυβος) – Ατομική φασματοσκοπία (θεωρία, οργανολογία, φασματομετρίες ατομικής εκπομπής και απορρόφησης, ατομικών μαζών, ακτίνων Χ) – Μοριακή φασματοσκοπία (απορρόφησης UV/Vis, εφαρμογές, μοριακής φωταύγειας, IR, Raman, NMR και μοριακών μαζών) – Χαρακτηρισμός επιφανειών με φασματοσκοπία και μικροσκοπία – Ηλεκτροαναλυτική χημεία (ποτενσιομετρία, κουλομετρία, βολταμμετρία) – Μέθοδοι διαχωρισμού (θεωρία χρωματογραφίας, αεριοχρωματογραφία, υγροχρωματογραφία, χρωματογραφία υπερκρίσιμου ρευστού, ηλεκτροφόρηση, ηλεκτροχρωματογραφία τριχοειδούς) – Θερμικές μέθοδοι – Ραδιοχημικές μέθοδοι – Αυτοματοποιημένες μέθοδοι ανάλυσης – Παραρτήματα (Αξιολόγηση αναλυτικών μεθόδων, συντελεστές ενεργότητας, διάφοροι πίνακες) – Μεγάλος αριθμός λυμένων παραδειγμάτων και προβλημάτων.

Books by:NickEvoia

Powered by JReviews
 

Βιβλία που αλλάζουν χέρια

Υπάρχουν 23792 καταχωρήσεις και 0 αξιολογήσεις.
Scroll Up