• Εγγραφή

 

ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ " ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ " ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  " ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  " ΠΕΠΕΡΑΣΜΕΝΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ "

Βιβλίο

Εκδόσεις
Πληροφορίες συναλλαγής
Κατόπιν επικοινωνίας.
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


Στο παρόν βιβλίο έμφαση δίνεται κυρίως στη μεθοδολογία και στην επίλυση των προβλημάτων της μηχανικής των κατασκευών και των στερεών σωμάτων και κατά δεύτερο λόγο στη μετάδοση θερμότητας με αγωγιμότητα. Γίνεται η παραδοχή ότι το υλικό του στερεού έχει συμπεριφορά ελαστική και γραμμική, και ότι οι μετατοπίσεις και στροφές της κατασκευής είναι μικρές, όπως είναι οι περισσότερες εφαρμογές στην πράξη. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα λυμένα, με πολλά σχήματα που κάνουν το βιβλίο ευχάριστο, καθαρό, απλό και κατανοητό.
Η μέθοδος των πεπερασμένων στοιχείων είναι δημοφιλής, δυνατή και χρησιμοποιείται στις κατασκευές και μελέτες αεροσκαφών, πλοίων, αυτοκινήτων, τρένων, παντός είδους μηχανημάτων, γεφυρών, σηράγγων, πολυκατοικιών, θεμελιώσεων, οδοστρωμάτων και άλλων εφαρμογών.
Το βιβλίο είναι χρήσιμο σε όσους θέλουν να μάθουν τα πεπερασμένα στοιχεία και τις εφαρμογές τους, στους προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές των Ανωτάτων Ιδρυμάτων της χώρας καθώς και στους μηχανικούς της πράξης, αεροναυπηγούς, μηχανολόγους, πολιτικούς, ναυπηγούς, γεωλόγους και άλλους

Books by:NickEvoia

Powered by JReviews
 
Scroll Up