• Εγγραφή

 

ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ " Ο Περιοδικός Πίνακας με μια Ματιά " ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  " Ο Περιοδικός Πίνακας με μια Ματιά "

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  " Ο Περιοδικός Πίνακας με μια Ματιά "

Βιβλίο

Συγγραφέας
Πληροφορίες συναλλαγής
Κατόπιν επικοινωνίας.
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


Περιεχόμενα
Εισαγωγή
Ευχαριστίες

1 Άτομα, ο περιοδικός πίνακας και οι περιοδικές ιδιότητες
Ατομική δομή (Ι)
Ατομική δομή (II)
Ο περιοδικός πίνακας
Περιοδικές ιδιότητες
Οξειδοαναγωγικές διαδικασίες (Ι)
Οξειδοαναγωγικές διαδικασίες (II)

2 Μοριακές δομές και γιγαντιαίες δομές στερεάς κατάστασης
Ομοιοπολικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ ατόμων
Σχήματα των μορίων
Δομή και δεσμοί στα μέταλλα
Ιοντικές και ομοιοπολικές γιγαντιαίες δομές στερεάς κατάστασης

3 Στοιχεία του τομέα s - Στοιχεία των κυρίων Ομάδων (Ομάδες 1, 2)
Στοιχεία της ομάδας 1 - τα αλκαλιμέταλλα (Li, Na, K. Rb, Cs, Fr)
Στοιχεία της ομάδας 2- οι αλκαλικές γαίες (Be, Mg, Ca, Sr, Ba, Ra)
Βιομηχανικές διαδικασίες των στοιχείων του τομέα s

4 Στοιχεία του τομέα ρ - Στοιχεία των κυρίων Ομάδων (Ομάδες 13-18)
Γενική επισκόπηση της χημείας των στοιχείων του τομέα ρ (Ι)
Γενική επισκόπηση της χημείας των στοιχείων του τομέα ρ (II)
Στοιχεία της Ομάδας 13 (Β. ΑΙ. Ga, In, ΤΙ)
Βοραζίνη και βοριοϋδρίδια
Στοιχεία της Ομάδας 14 (C, Si, Ge, Sn, Pb)
Χημεία των πυριτικών και των σιλοξανίων
Στοιχεία της Ομάδας 15 - Πνιγογόνα (Ν, Ρ, As, Sb, Bi)
Στοιχεία της Ομάδας 16 - Χαλκογόνα (Ο, S, Se, Te, Po)
Το θείο και οι ενώσεις του (Ι)
Το θείο και οι ενώσεις του (II)
Στοιχεία της Ομάδας 17 -Αλογόνα (F, CI, Br, I, At)
Στοιχεία της Ομάδας 18 -"Αδρανή" αέρια (He, Ne, Ar, Kr, Xe, Rn)
Βιομηχανικές διαδικασίες των στοιχείων του τομέα ρ (Ι)
Βιομηχανικές διαδικασίες των στοιχείων του τομέα ρ (II)

5 Υδρογόνο
Υδρογόνο - το πρώτο στοιχείο
Υδρογόνο - Χημικές ιδιότητες
6 Στοιχεία του τομέα d - Μεταβατικά στοιχεία (ομάδες 3-12)
Ηλεκτρονιακές διαμορφώσεις και γενική δραστικότητα
Επισκόπηση των χημικών και φυσικών ιδιοτήτων των στοιχείων του τομέα d
Μεταβαλλόμενες οξειδωτικές καταστάσεις
Ενώσεις συναρμογής (Ι)
Ενώσεις συναρμογής (II)
Ισομέρεια των ενώσεων συναρμογής
Αντιδράσεις των υδατοϊόντων των μεταβατικών στοιχείων
θεωρίες του κρυσταλλικού πεδίου και του πεδίου των δοτών
θεωρία του πεδίου των δοτών και ηλεκτρονιακά φάσματα (χρώματα) των συμπλοκών των μεταβατικών στοιχείων θεωρία του πεδίου των δοτών και μαγνητικές ιδιότητες
Οργανομεταλλική χημεία και χημεία των μεταλλοκαρβονυλίων
Στοιχεία του τομέα d και βιομηχανική χημεία

7 Στοιχεία του τομέα f - Λανθανίδες και Ακτινίδες
Τα στοιχεία 4f - οι Λανθανίδες ή Σπάνιες γαίες
Τα στοιχεία 5f - οι Ακτινίδες
Μερικές εφαρμογές των στοιχείων του τομέα f
Προτεινόμενη παραπέρα μελέτη

Books by:NickEvoia

Powered by JReviews
 
Scroll Up