• Εγγραφή

 

ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ " Μηχανουργική τεχνολογία " ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  " Μηχανουργική τεχνολογία "

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
ΑΝΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ  " Μηχανουργική τεχνολογία "

Βιβλίο

Εκδόσεις
Πληροφορίες συναλλαγής
Κατόπιν επικοινω νίας.
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


ο παρόν βιβλίο με τίτλο "Μηχανουργική τεχνολογία: κατεργασίες κοπής" τόμος Β', απευθύνεται σε φοιτητές τμημάτων μηχανολόγων μηχανικών, ναυπηγών μηχανικών αλλά και γενικά ειδικοτήτων μηχανικών με επαφή στις κατασκευαστικές τεχνολογίες. Αποτελεί το δεύτερο τόμο μιας σειράς βιβλίων με θέματα τεχνολογιών παραγωγής και ακολουθεί τον πρώτο τόμο που περιλαμβάνει την αρχέγονη μορφοποίηση και τις κατεργασίες διαμόρφωσης. [...] Το βιβλίο αποτελείται από δέκα κεφάλαια με το ένατο κεφάλαιο να αποτελείται από πίνακες που έχουν άμεση σχέση με τη Μηχανουργική Τεχνολογία και το δέκατο κεφάλαιο να περιλαμβάνει τη βιβλιογραφία. Στο πρώτο κεφάλαιο γίνετια μια εισαγωγή στις κατασκευαστικές τεχνολογίες, περιλαμβάνοντας με εκτενή ιστορική αναδρομή στις μηχανουργικές κατεργασίες κοπής, από τα λίθινα εργαλεία στις απαρχές της ανθρώπινης διαδρομής, μέχρι τις πολυαξονικές εργαλειομηχανές του σήμερα. Στο δεύτερο κεφάλαιο περιγράφεται ο μηχανισμός κοπής, ο τρόπος δημιουργίας του αποβλίττου, οι αναπτυσσόμενες δυνάμεις κοπής και η φθορά των κοπτικών εργαλείων. Στο τρίτο κεφάλαιο παρουσιάζονται τα υλικά των δυο κυρίαρχων παραγόντων της κοπής που είναι το κοπτικό εργαλείο και το κατασκευαζόμενο τεμάχιο. Στο τέταρτο κεφάλαιο περιγράφονται όσο το δυνατόν πιο εποπτικά, οι βασικές μηχανουργικές κατεργασίες με αφαίρεση υλικού που χρησιμοποιούν κοπτικά εργαλεία με καθορισμένη γεωμετρικά κόψη. Αντίστοιχα, στο πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται, οι μηχανουργικές κατεργασίες με αφαίρεση υλικού, που χρησιμοποιούν κοπτικά εργαλεία με καθορισμένη γεωμετρικά κόψη. Αντίστοιχα, το πέμπτο κεφάλαιο περιγράφονται, οι μηχανουργικές κατεργασίες με αφαίρεση υλικού, που χρησιμοποιούν όμως κοπτικά εργαλεία που δεν έχουν καθορισμένη γεωμετρικά κόψη, όπως είναι η λείανση. Τα επόμενα τρία κεφάλαια αγκαλιάζουν τρεις εξειδικευμένες περιοχές της μηχανουργικής τεχνολογίας. Στο έκτο κεφάλαιο γίνεται μια συνοπτική αναφορά στις κατεργασίες κοπής σε μικροκλίματα, που αποτελούν σήμερα την αιχμή του δόρατος στις κατασκευαστικές τεχνολογίες. Στο έβδομο κεφάλαιο παρουσιάζεται, με τη βοήθεια σημαντικών παραδειγμάτων, η χρησιμότητα των μεθόδων προσομοίωσης των μηχανουργικών κατεργασιών με σκοπό τη βελτιστοποίησή τους, ενώ στο όγδοο κεφάλαιο γίνεται μια βασική αναφορά στις εργαλειομηχανές με ψηφιακή καθοδήγηση και τον προγραμματισμό τους.

Books by:NickEvoia

Powered by JReviews
 

Δημοφιλή

Βιβλία που αλλάζουν χέρια

Υπάρχουν 23508 καταχωρήσεις και 0 αξιολογήσεις.
Scroll Up