• Εγγραφή

 

ΑΜΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ " ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΚΟΙΝΟΝ " ΑΜΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ " ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΚΟΙΝΟΝ "

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
ΑΜΑΖΗΤΑΩ ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ " ΕΚΚΛΗΣΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΝ ΚΟΙΝΟΝ "

Βιβλίο

Εκδόσεις
Πληροφορίες συναλλαγής
Κατόπιν επικοινωνίας.
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


Είναι συνέχεια και συμπλήρωσις του πέρυσι εκδοθέντος πολύκροτου "Νέου Πνεύματος". Είναι μία πρωτότυπος, ιδιόρρυθμος, παραδοξοτάτη το ύφος και μεγαλοπρεπεστάτη Αγγελία της "Εργασίας Αναγενήσεως", την οποίαν ο κ. Γιαννόπουλος έχει έτοιμην προς έκδοσιν προ ετών και ζητεί από το Πανελλήνιον Κοινόν τα μέσα δια να την εκδώση, μολονότι, κατά την χαριτωμένην του έκφρασιν, έχει καταντήση πλέον "γεροντοκόρη".
Τα δύο προεισαγωγικά βιβλιάρια, το "Νέον Πνεύμα" και η "Έκκλησις", με δυσκολίαν και εξαφνισμόν αναγιγνωσκόμενα από τους συνειθισμένους εις το στρωτόν γράψιμον, μας λέγουν επάνω-κάτω τι είδους είναι η προς έκδοσιν Εργασία, ποία η βάσις της, η ιδέα της, ο σκοπός της.
Ο κ. Γιαννόπουλος ονειροπολεί την αληθινήν Αναγέννησιν του Ελληνισμού και υποδεικνύει τον τρόπον, με τον οποίον είναι δυνατόν να γίνη. Με δύο λέξεις ο τρόπος αυτός είναι: αποσκοράκισις παντός ξένου, παντός φραγκικού, και επιστροφή εις τας πηγάς, εις τον αρχέγονον, τον αιώνιον και γνήσιον Ελληνισμόν.

Books by:NickEvoia

Powered by JReviews
 
Scroll Up