• Εγγραφή

 

EVELYN PATLAGEAN - Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟ (9ος-15ος ΑΙΩΝΑΣ) EVELYN PATLAGEAN - Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟ (9ος-15ος ΑΙΩΝΑΣ) ΝΕΟ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
EVELYN PATLAGEAN - Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΜΕΣΑΙΩΝΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΟ (9ος-15ος ΑΙΩΝΑΣ)

Βιβλίο

Συγγραφέας
Εκδόσεις
Τιμή (€)
10
Email επικοινωνίας
thegreateastern@hotmail.com
Πληροφορίες συναλλαγής
άριστη κατάσταση

συναλλαγή χέρι με χέρι ή αποστολή με ΕΛΤΑ
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


Το Βυζάντιο κατέχει μια παράδοξη θέση στην ιστοριογραφία. Σε σχέση με την αργή συγκρότηση των δυτικών κοινωνιών και με τον τουρκικό μουσουλμανικό κόσμο, το Βυζάντιο εμφανίζεται ως μια προέκταση της αρχαιότητας στην οποία βάζει τέλος η πτώση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Αυτή η ιδιαιτερότητα οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην πεποίθηση των ιστορικών της μεσαιωνικής περιόδου ότι η «φεουδαρχία» που χαρακτήρισε τη Δύση υπήρξε αποκλειστικότητα μιας Ευρώπης «καρπού των εισβολών», κατά την έκφραση του Μαρκ Μπλοκ.
Ανατρέχοντας στην προέλευση αυτής της ερμηνείας, η Εβελύν Πατλαζάν προτείνει μια επανεξέταση της βυζαντινής ιστορίας από τον 9ο ως τον 15ο αιώνα, υπό το πρίσμα της θεμελιώδους μελέτης του Μαρκ Μπλοκ "Η φεουδαρχική κοινωνία". Έτσι, το αυτοκρατορικό περιβάλλον, οι κύκλοι της αριστοκρατίας, η κρατική μηχανή αναλύονται στην προοπτική των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων, των δεσμών πίστης και της οργάνωσης των εξουσιών. Η βυζαντινή κοινωνία εμφανίζεται κάτω από καινούριο φως, ως ένα ξεχωριστό συστατικό του μεσαιωνικού κόσμου.
Ο «Ελληνικός Μεσαίωνας» αποδίδει στο Βυζάντιο τη θέση που του αναλογεί στη μακρά κυοφορία των κοινωνικών δομών και των εξουσιών που έχουν την καταγωγή τους στη ρωμαϊκή κοινωνία της ύστερης αρχαιότητας, συμβάλλοντας στην έξοδο της Ανατολικής Ρωμαϊκής αυτοκρατορίας από το ημίφως στο οποίο την περιορίζουν συχνά οι ιστορικοί του δυτικού κόσμου ακόμα και σήμερα.

Σημείωμα της μεταφράστριας
Πρόλογος
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ι. Το ζήτημα της φεουδαρχίας και ο ορισμός της Δύσης
Το μοντέλο του Marc Bloch
Ένα προσχέδιο - Οι διαλέξεις του Κέμπριτζ
Η Φεουδαρχική κοινωνία: Ένα θεμελιακό έργο
Φεουδαρχία ή φεουδαρχίες;
Μετά τον Marc Bloch - Το ζήτημα της φεουδαρχίας (συνέχεια)
Η επέκταση του ιστορικού πεδίου - Οι νέες επικράτειες της φεουδαρχίας
Από την επαρχία της Μακόν στην Καταλονία
Η αυτοκρατορική Ιταλία του Giovanni Tabacco
Το Latium του Pierre Toubert
Μεσογειακές μορφές
Ρώμη, 1978
Σπολέτο, 1999
Στο περιθώριο του μοντέλου - Η Κεντρική Ευρώπη
Στις απαρχές των κρατών - Το ius ducale
Τα σύνορα της έρευνας
Μια βυζαντινή φεουδαρχία;
Μια γαλλική προοπτική
Η ρωσική ιστοριογραφική παράδοση
Το βυζαντινό κράτος σύμφωνα με τον George Ostrogorsky
Η "βυζαντινή φεουδαρχία" του Alexandre Kazdan
Ο ιστορικός διάλογος σήμερα
Επανεξέταση της φεουδαρχικής δομής
Συγγένεια
Δεσμοί πίστης
Ποια δημόσια εξουσία;
Ένας ελληνικός Μεσαίωνας;
II. Βυζάντιο - Η αυτοκρατορία, οι γεωγραφικοί χώροι και τα εδάφη της
Ένα ιστορικό πεδίο
Το πλαίσιο της έρευνας
Αυτοκρατορία
Οι τρεις γεωγραφικοί χώροι του Βυζαντίου
Η Μικρά Ασία
Η Βαλκανική χερσόνησος
Η θάλασσα και οι ακτές της
Η Κωνσταντινούπολη στο κέντρο
Τα ιστορικά στάδια
Πηγές της ιστορίας και ιστορία των πηγών
Στην καρδιά της εξουσίας
Τα επίσημα έγγραφα των αρχείων
Στην κλίμακα της αυτοκρατορίας
Η ελληνική ιστοριογραφία
ΔΙΚΤΥΑ
III. Συγγένειες
Η επεξεργασία του συστήματος
Οι ρωμαϊκές προκείμενες
4ος-10ος αιώνας - Οι χριστιανικές κανονιστικές αρχές...
... και η υποδοχή τους
Αρχές και κοινωνική πρακτική
Η συγγένεια διαρθρώνει την κοινωνία
Η άνοδος της αριστοκρατίας
Οικογένειες και γένη
Από το μικρό όνομα στο οικογενειακό επίθετο
Συγγένειες εξ αίματος
Εξ αγχιστείας συγγένειες
Πνευματικές συγγένειες
Στο αγροτικό περιβάλλον
Η αλληλεγγύη μεταξύ συγγενών
Αυτοκρατορική συγγένεια και μεταβίβαση της εξουσίας
Διαδοχή από πατέρα σε γιο
Αυτοκράτορες και αριστοκράτες - Το αρχαίο και το νέο μοντέλο
Αυτοκράτορες χωρίς προγόνους
Η πλαστή γενεαλογία του Βασιλείου Α΄
Αυτοκρατορικές επιγαμίες
Ο 10ος αιώνας - Πρώτες απόπειρες της αριστοκρατίας
Η τύχη των Λεκαπηνών
Φωκάδες, Σκληροί, Μαλεΐνοι
Μια κρίσιμη στιγμή - Η ανηλικότητα των γιων του Ρωμανού Β΄
Ο εκ μητρός θείος και ο ανιψιός του - Νικηφόρος Β΄ Φωκάς και Ιωάννης Α΄ Τζιμισκής
Δημόσια διακυβεύματα, ιδιωτικοί πόλεμοι
Το τέλος των Βασιλειδών και η άνοδος των Δουκών/Κομνηνών
Η δυναστεία και η αριστοκρατία
Η αριστοκρατία τον 11ο αιώνα
Οικογένειες συνεχίζονται, άλλες εμφανίζονται στο προσκήνιο
Η πορφυρογέννητη Ζωή αυτοκράτειρα
Η Ζωή και η Θεοδώρα ασκούν την αυτοκρατορική εξουσία
Οι Δούκες/Κομνηνοί στην κεφαλή της αυτοκρατορίας
Η γενεαλογία του Νικηφόρου Γ΄ Βοτανειάτη
Η γενεαλογία του Αλέξιου Α΄ Κομνηνού
Η αυτοκρατορική οικογένεια ανάγεται σε πολιτικό θεσμό
Αλέξιος Κομνηνός και Ειρήνη Δούκαινα - Το ιδρυτικό ζεύγος
Οι αυτοκρατορικοί γαμβροί
Γιοι, ανιψιοί, εξάδελφοι αυτοκρατόρων
Οι αυτοκρατορικές σύζυγοι
Η αριστοκρατία στην εξουσία
Η αριστοκρατία και η Εκκλησία
Οικογένειες που παραμένουν στην εξουσία
Η παραδειγματική γενεαλογία μιας ανιψιάς τον Μιχαήλ Η΄
Οι συγγενείς που αναφέρονται στο τυπικό της Μονής της Θεοτόκου Βεβαίας Ελπίδος
IV. Δεσμοί πίστης
Σχέσεις ανθρώπου προς άνθρωπο στην ελληνική αυτοκρατορία
Στο κάτοπτρο της Δύσης;
Οι δηλωτικοί όροι
Φίλος
Οικείος
Δούλος
Οι άνθρωποι και οι κύριοί τους
Υπηρεσίες
Με τι αντάλλαγμα;
Η διαθήκη του Ευστάθιου Βοΐλα (1059)
Η πίστη και η υπηρεσία
Η σύναψη της σχέσης πίστης
Διακήρυξη
Όρκος
Ο όρκος, πράξη δημόσια
Μετά το 1204
Ο Μανουήλ Μοσχόπουλος [...]
ΤΟ ΑΥΤΟΚΡΑΤΟΡΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ
V. Η κρίση και το τέλος του αρχαίου καθεστώτος
VI. Η αριστοκρατική επανάσταση
VII. Η πληθυντική αυτοκρατορία
Εξουσία και επικράτειες
Δημόσια δικαιώματα και δικαιώματα του αυθέντη
Συμπεράσματα: το πέρασμα μέσα από τον καθρέφτη
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
Χάρτες
Συνοπτικό χρονολόγιο
Γενεαλογικά δέντρα
Γλωσσάριο
Βιβλιογραφία
Ευρετήριο περιοχών και προσώπων

Books by:thegreateastern

Powered by JReviews
 
Scroll Up