• Εγγραφή

 

Ασύρματα δίκτυα Ασύρματα δίκτυα

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
Ασύρματα δίκτυα

Βιβλίο

Εκδόσεις
Τιμή (€)
10
Email επικοινωνίας
menocchio2017@gmail.com
Πληροφορίες συναλλαγής
Συνάντηση αν μένετε στην Αθήνα ή επικοινωνήστε για άλλο τρόπο.
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης


Το βιβλίο είναι αχρησιμοποίητο και σε τέλεια κατάσταση.

Ο τομέας των ασύρματων δικτύων είναι ένας από τους ταχύτερα αναπτυσσόμενους κλάδους των τηλεπικοινωνιών και αποτελεί ένα πεδίο εξαιρετικά πρόσφορο για έρευνα. Μάλιστα, η εξέλιξη των ασύρματων δικτύων ακολουθεί αλματώδεις ρυθμούς, καθιστώντας τα διαρκώς πιο αποτελεσματικά και επικερδή.
Το βιβλίο αυτό καλύπτει σε βάθος το μεγάλο εύρος των εναλλακτικών λύσεων που προσφέρουν σήμερα οι ασύρματες τεχνολογίες. Αναφέρεται στους κεντρικούς άξονες του αντικειμένου και αποτελεί ένα περιεκτικό και ολοκληρωμένο σημείο αναφοράς για το μηχανικό δικτύων, τον ερευνητή, καθώς και το φοιτητή κάθε εκπαιδευτικής βαθμίδας.
Το βιβλίο καλύπτει, μεταξύ άλλων, τα ακόλουθα:
- Αναφέρεται σε θέματα που αποτελούν τους θεμελιώδεις άξονες των ασύρματων δικτύων, όπως τα φυσικά χαρακτηριστικά διάδοσης του ηλεκτρομαγνητικού φάσματος, οι τεχνικές διαμόρφωσης πολλαπλής πρόσβασης και βελτίωσης απόδοσης, και οι έννοιες των κυψελικών και αδόμητων συστημάτων.
- Παρουσιάζει τα παλιά αναλογικά κυψελικά συστήματα (1η Γενιά, 1G), τις αρχιτεκτονικές των συστημάτων 2ης Γενιάς (2G), που υποστηρίζουν φωνή και μεταφορά δεδομένων, και χρησιμοποιούνται κατά κόρον σήμερα, ενώ αναφέρεται και στον ταχύτατα εξελισσόμενο κόσμο της 3ης Γενιάς κυψελικών δικτύων (3G).
- Αναφέρεται στην πιθανή μορφή των συστημάτων Τέταρτης Γενιάς (4G) και εφεξής.
- Περιγράφει δορυφορικά συστήματα, συστήματα Σταθερών Ασύρματων συνδέσεων, Ασύρματα Τοπικά Δίκτυα (WLAN), συστήματα Ασύρματου ATM, αδόμητα (ad hoc) συστήματα, Δίκτυα Προσωπικής Περιοχής (Personal Area Networks, PANs), και εξετάζει ζητήματα ασφάλειας.
- Καλύπτει θέματα προσομοίωσης και μοντελοποίησης.

Books by:Menocchio

Powered by JReviews
 

Βιβλία που αλλάζουν χέρια

Υπάρχουν 23710 καταχωρήσεις και 0 αξιολογήσεις.
Scroll Up