• Εγγραφή

 

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΕΣ ΚΙΝΗΜΑΤΩΝ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΑΙΩΝΑ ΜΕΧΡΙ ΣΗΜΕΡΑ

Βιβλίο

Συγγραφέας
Εκδόσεις
Τιμή (€)
10
Email επικοινωνίας
thegreateastern@hotmail.com
Πληροφορίες συναλλαγής
άριστη κατάσταση

συναλλαγή χέρι με χέρι ή αποστολή με ΕΛΤΑ
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης


Η "Κοινωνιολογία των κοινωνικών κινημάτων" αποτελεί μια περιήγηση στις θεωρήσεις για τη συλλογική δράση και τα κοινωνικά κινήματα από τα μέσα του 19ου αιώνα μέχρι σήμερα, ενώ οι "Ιστορίες κινημάτων από το Μεσαίωνα μέχρι σήμερα" που το συνοδεύουν συμβάλλουν στην κατανόηση εκείνου που υποστηρίζει ο συγγραφέας, ότι δηλαδή τα κοινωνικά κινήματα αποτελούν "σύνθετες πολιτικές διαδικασίες και μια σταθερά της κοινωνικής ζωής". Σε αυτό το πλαίσιο ο Neveu μας παραθέτει κριτικά τις διαφορετικές θεωρήσεις, οι οποίες αποτελούν χρήσιμο εργαλείο όχι μόνο για την ανάλυσή τους αλλά και για τη συμμετοχή σε αυτά. Το συμπέρασμα είναι σαφές: Τα κοινωνικά κινήματα δεν μπορεί να αντιμετωπίζονται εν θερμώ και εξ ορισμού ως απορριπτέες κοινωνικές εκφάνσεις. Και τούτο γιατί, τόσο η ιστορία τους όσο και η θεωρητική τους κατανόηση δείχνουν ότι πάντα εκφράζουν προσδοκίες και απογοητεύσεις από το υπάρχον πρότυπο εξουσίας.

Το βιβλίο αποτελεί κυρίως µια κριτική παρουσίαση των θεωρήσεων για τη συλλογική δράση και τα
κοινωνικά κινήµατα από τα µέσα του 19ου αιώνα µέχρι σήµερα. Οι Ιστορίες κινηµάτων από το
Μεσαίωνα µέχρι σήµερα που το συνοδεύουν συµβάλλουν στην κατανόηση εκείνου που
υποστηρίζει ο συγγραφέας, ότι δηλαδή τα κοινωνικά κινήµατα αποτελούν «σύνθετες πολιτικές
διαδικασίες και µια σταθερά της κοινωνικής ζωής». Η θεωρητική περιήγηση του Neveu δεν είναι
µόνο λεπτοµερής αλλά και διττά χρήσιµη, µια και βοηθά τόσο στην κατανόηση των κοινωνικών
κινηµάτων όσο και στη συµµετοχή σε αυτά.

Το έργο αντιµετωπίζει τα κοινωνικά κινήµατα ως έκφραση προσδοκιών και απογοητεύσεων από το
υπάρχον πρότυπο εξουσίας. Στις συνθήκες µάλιστα των σύγχρονων κοινοβουλευτικών
δηµοκρατιών, όπου η δηµοκρατία ως διαδικασία περιορίζεται στις εκλογές, τα κοινωνικά κινήµατα
πάντα επιχειρούν να διευρύνουν τα όρια του πολιτικού και της δηµοκρατικής καθηµερινότητας.
Βιβλίο γραµµένο µε σαφήνεια και γλαφυρότητα, του οποίου η βιβλιογραφική και ιστορική
τεκµηρίωση εντυπωσιάζει, ενώ τα ευρετήρια το κάνουν ιδιαίτερα χρηστικό.

Books by:thegreateastern

Powered by JReviews
 
Scroll Up