• Εγγραφή

 

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΨΥΧΟΛΟΓΙΑ

Βιβλίο

Συγγραφέας
Εκδόσεις
Τιμή (€)
5
Email επικοινωνίας
leventias1@gmail.com
Πληροφορίες συναλλαγής
ΑΘΗΝΑ= συνάντηση, Επαρχία= αποστολή με τα ΕΛΤΑ.
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


Το βιβλίο αυτό προσπαθεί να εισαγάγη τους σπουδαστές της Παιδαγωγικής στα στοιχεία της Παιδαγωγικής Ψυχολογίας. Συσχετίζει επίσης, όσο είναι δυνατόν στενότερα, τα συμπεράσματα της ερεύνης με την πρακτική της τάξεως. Δεν προσπαθεί, ωστόσο, να προμηθεύση στους διδασκάλους έτοιμες μεθόδους παιδευτικής πράξεως. Κάθε διδάσκαλος ανταπτύσσει τις δικές του μεθόδους. Παράλληλα εξετάζει τις γενικές αρχές της ορθής διδασκαλίας και δίνει συγκεκριμένα παραδείγματα όπου χρειάζεται.
Για να αποσαφηνισθούν οι θεμελειώδεις διαδικασίες της ψυχολογικής αναπτύξεως, το βιβλίο αρχίζει με την μελέτη του τρόπου, με τον οποίο, το μικρό παιδί προσαρμόζει την συμπεριφορά του στο περιβάλλον του. Η μελέτη αυτή απαιτεί μία σύντομη θεώρησι των κυριωτέρων όψεων της φυσικής αναπτύξεως, κατ' εξοχήν δε του κεντρικού νευρικού συστήματος. Συγχρόνως εξετάζεται με ποιο τρόπο η φυσική ανάπτυξι και η ψυχολογική εξέλιξι επηρεάζονται από την εμπειρία του ατόμου.
Η σπουδή της αναπτύξεως ακολουθείται από την μελέτη των διαδικασιών της μαθήσεως. Μελετώνται τα κατώτερα ζώα, καθώς και ο άνθρωπος, δεδομένου ότι η πολύ απλούστερη συμπεριφορά τους βοηθάει να δείξουμε καθαρώτερα τις βασικές όψεις της μαθήσεως που είναι κοινές στον άνθρωπο και στα άλλα ζώα.
Ο γενικός στόχος, κατά την διερεύνησι της μαθήσεως, είναι να παρουσιάσωμε μία ωλοκληρωμένη άποψι των κυριωτέρων χαρακτηριστικών της θεωρίας της μαθήσεως δι' υποκαταστάσεως, χωρίς να προχωρήσωμε σε λεπτομερή ανάλυσι των διαφορών μεταξύ των ποικίλων όψεων του θέματος. [...] (Από την παρουσίαση της έκδοσης)

Books by:Θεαγένης

Powered by JReviews
 

Βιβλία που αλλάζουν χέρια

Υπάρχουν 23527 καταχωρήσεις και 0 αξιολογήσεις.
Scroll Up