• Εγγραφή

 

Ευρωπαϊκό δίκαιο επιχειρήσεων και ανταγωνισμού Ι Θεμελιώδεις ελευθερίες, ανταγωνισμός, κρατικές ενισχύσεις Ευρωπαϊκό δίκαιο επιχειρήσεων και ανταγωνισμού Ι Θεμελιώδεις ελευθερίες, ανταγωνισμός, κρατικές ενισχύσεις

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
Ευρωπαϊκό δίκαιο επιχειρήσεων και ανταγωνισμού Ι Θεμελιώδεις ελευθερίες, ανταγωνισμός, κρατικές ενισχύσεις

Βιβλίο

Τιμή (€)
4,00
Email επικοινωνίας
georgia.papavasili@yahoo.gr
Πληροφορίες συναλλαγής
ΧΕΡΙ ΜΕ ΧΕΡΙ 'Η ΕΛΤΑ (ΤΑ ΕΞΟΔΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΑ ΧΡΕΩΝΕΤΑΙ Ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ - ΟΧΙ ΑΝΤΙΚΑΤΑΒΟΛΗ)
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


Το «Ευρωπαϊκό δίκαιο επιχειρήσεων και ανταγωνισμού» έχει ως γνωστικό αντικείμενο το σύνολο των ουσιαστικών κοινοτικών διατάξεων, που συνθέτουν το νομικό πλαίσιο της εσωτερικής αγοράς. Οι διατάξεις αυτές επηρεάζουν τη καθημερινή λειτουργία των επιχειρήσεων και υπερέχουν ή έχουν υποκαταστήσει, στους τομείς που ρυθμίζουν, τους αντίστοιχους κανόνες των εθνικών δικαίων των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Σκοπός μας είναι να δοθεί στον αναγνώστη, μέσα κυρίως από τη μελέτη της νομολογίας, μια σαφής εικόνα, όχι μόνο των γενικών προσανατολισμών, αλλά και του συστήματος εφαρμογής και ερμηνείας των κανόνων που διέπουν τη λειτουργία και τη δράση των επιχειρήσεων στα πλαίσια της ενιαίας κοινοτικής αγοράς.
Από τον πρόλογο του βιβλίου

Books by:geopapav

Powered by JReviews
 
Scroll Up