• Εγγραφή

 

Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας

Βιβλίο

Συγγραφέας
Εκδόσεις
Τιμή (€)
7,00
Email επικοινωνίας
chrysanthemo@gmail.com
Πληροφορίες συναλλαγής
κατόπιν συνεννόησης.
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


Ήδη ο τίτλος του βιβλίου "Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας" υποδηλώνει τρία θεμελιώδη προβλήματα. Πρώτα πρώτα τίθεται το ερώτημα: τι είναι γενικά Ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας. Σύμφωνα με τη σύλληψη αυτού του βιβλίου, αντικείμενο της ιστορίας της κοινωνίας αποτελούν οι κοινωνικές δομές, δηλαδή οι διαρκείς παράγοντες που προσδιορίζουν την ιδιαιτερότητα της κοινωνίας. Το δεύτερο ερώτημα αφορά το αντικείμενο της ιστορίας της ρωμαϊκής κοινωνίας· η απλούστερη απάντηση είναι ότι η ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας ταυτίζεται με την ιστορία των κοινωνικών δομών μέσα στα εκάστοτε πολιτικά όρια του ρωμαϊκού κράτους. Φυσικά, την πρώτη θέση στην παρουσίαση την κατέχουν τα γενικά ή τουλάχιστον διατοπικά φαινόμενα του κοινωνικού βίου στα εδάφη της ρωμαϊκής κυριαρχίας. Τέλος, το τρίτο ερώτημα είναι πώς μπορούμε να συλλάβουμε την "ιστορία της ρωμαϊκής κοινωνίας" ως ιστορία. Οι αναλύσεις δομών μας παρέχουν στιγμιαίες λήψεις από την τομή μιας κοινωνίας σ' έναν δεδομένο χρόνο, κι έτσι υπάρχει κίνδυνος να δώσουν μια στατική εικόνα. Για μια πραγματεία που έχει να αντιμετωπίσει μια υπερχιλιετή ιστορική εξέλιξη απαιτούνται πολλές τέτοιες στιγμιαίες λήψεις, χωρίς φυσικά να ξεχνούμε ότι οι κοινωνικές σχέσεις μιας εποχής εξελίσσονται κάθε φορά μέσα από τις σχέσεις μιας προηγούμενης και παράλληλα προετοιμάζουν και την παραπέρα μεταβολή της κοινωνίας.

Books by:Χρυσάνθη

Herodoti historiae
Opera
Powered by JReviews
 
Scroll Up