• Εγγραφή

 

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Βιβλίο

Εκδόσεις
Τιμή (€)
18
Email επικοινωνίας
billykapetanidis@hotmail.com
Πληροφορίες συναλλαγής
Συνάντηση / Ταχυδρομείο
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης


ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ
ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ
ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ

Εξαντλημένο στον εκδότη.
Ογκώδης Τόμος, Μεγάλου Σχήματος - Βαρύς.
ΠΟΛΥ ΚΑΛΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εκδότης: ΣΤΑΜΟΥΛΗΣ
Χρ. Έκδοσης: Δεκέμβριος 2007
Σελ: 844
Διαστάσεις: 25x21

Ποιες είναι οι κατάλληλες πηγές χρηματοδότησης που μπορεί μια επιχείρηση να ενεργοποιήσει στις διάφορες φάσεις της οικονομικής της ζωής, στην προσπάθεια να επιτύχει τους επιχειρηματικούς της σκοπούς; Στο κρίσιμο αυτό ερώτημα απαντά η δεύτερη βελτιωμένη και επαυξημένη έκδοση του βιβλίου με παράθεση μεθόδων-εργαλείων και με 100 επιλεγμένες λύσεις εφαρμογών. Προβλήματα όπως η βελτίωση ρευστότητας, η κάλυψη έναντι κινδύνου, η δημιουργία κεφαλαίου-καθαρής θέσης κ.ά. αναλύονται διεξοδικά. Δίδονται επίσης κατευθύνσεις-εφαρμογές σχετικά με τον τρόπο που αξιολογούνται τα αιτήματα χρηματοδότησης ενώ παρουσιάζονται και ειδικοί χρηματοδοτικοί μηχανισμοί όπως leasing, factoring, mutual guarantee funds κ.λπ.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΝΟΤΗΤΑ Ι. ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
1. Διεθνές περιβάλλον 36
2. Χρηματοοικονομική διοίκηση της επιχείρησης 54

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙ. ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
3. Χρηματοοικονομικός προγραμματισμός της επιχείρησης 80
4. Κεφαλαιακή διάρθρωση της επιχείρησης 100

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ ή ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
5. Διαχείριση Αποθεμάτων 121
6. Πιστωτική Πολιτική 149
7. Διοίκηση Χρηματικών Διαθεσίμων 215
8. Διοίκηση Προσωρινών Επενδύσεων (χρεωγράφων) 249

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8Α΄
ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ 309

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙV: ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ
9. Βραχυπρόθεσμη Χρηματοδότηση 316
10. Χρηματοδότηση Εξασφαλιζόμενη με Απαιτήσεις ή Πρακτορεία Επιχειρηματικών Απαιτήσεων (Factoring) 330

ΕΝΟΤΗΤΑ V: ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
11. Χρηματοδοτική Μίσθωση 378

ΕΝΟΤΗΤΑ VI: ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ
12. Η Ελληνική Τραπεζική Αγορά 444
13. Λειτουργία των Χρηματοπιστωτικών Ιδρυμάτων 464
14. Πλαίσιο και διαδικασία χορήγησης δανείου 477
15. Ειδικά Χρηματοδοτικά Όργανα 498

ΕΝΟΤΗΤΑ VII: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ
16. Καινοτομικό ή Επιχειρηματικό κεφάλαιο 519
17. Πηγές χρηματοδότησης της καινοτομίας στην Ελλάδα 567

ΕΝΟΤΗΤΑ VIII: ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΑ
18. Δικαιοχρησία (Franchise) 660

ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΧ: ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ ΑΓΟΡΑ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ
19. Εισαγωγή νέων εταιρειών στο Χρηματιστήριο Αθηνών 706

ΕΝΟΤΗΤΑ Χ: ΑΠΟΔΟΣΗ ΚΑΙ ΚΙΝΔΥΝΟΣ
20. Ανάλυση χαρτοφυλακίου 735

Ευρετήριο 823
Βιβλιογραφία 833
Διαδικτυακές συνδέσεις 839
Κατάλογος Πινάκων
Κατάλογος Διαγραμμάτων
Κατάλογος Εφαρμογών

asfd

Gallery Εικόνων

ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ ΜΕΘΟΔΟΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Books by:vasiloukos

Powered by JReviews
 

Βιβλία που αλλάζουν χέρια

Υπάρχουν 23043 καταχωρήσεις και 0 αξιολογήσεις.
Scroll Up