• Εγγραφή

 

Παιδαγωγική Ψυχολογία, τ. Α', Μάθηση και Ανάπτυξη Παιδαγωγική Ψυχολογία, τ. Α', Μάθηση και Ανάπτυξη Hot Αγγελία

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
Παιδαγωγική Ψυχολογία, τ. Α', Μάθηση και Ανάπτυξη

Βιβλίο

Τιμή (€)
15
Πληροφορίες συναλλαγής
Το βιβλίο είναι καινούργιο. Παράδοση χέρι με χέρι, Αθήνα.
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο
Η ΜΑΘΗΣΗ
1. ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ
Γενικά
Τι είναι μάθηση
Ωρίμαση και μάθηση
Δομή των γνώσεων
Περιβάλλον και μάθηση
Μητρική αποστέρηση
Παράγοντες που επηρεάζουν τον αποχωρισμό
Τα κίνητρα της μάθησης
Η οργάνωση της μάθησης
Συμπέρασμα
2. ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΘΑΡΡΥΝΣΗ
Γενικά
Αρχές ενθάρρυνσης
Αποθάρρυνση
3. ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΔΟΚΙΜΗ ΚΑΙ ΠΛΑΝΗ
Γενικά
Η μάθηση είναι σύνδεση
Συμπεριφορά και είδος ζωής
Νόμοι μάθησης
4. ΜΑΘΗΣΗ ΜΕ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
Γενικά
Ο νόμος της συνάφειας
Απόσβεση - Ενίσχυση
Διάκριση και γενίκευση των ερεθισμάτων
5. Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ
6. ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Γενικά
Διαφορές των δύο ειδών μάθησης
7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΗ ΜΑΘΗΣΗ
Γενικά
Κύρια χαρακτηριστικά
Είδη προγραμματισμένης μάθησης
Διαφορές των δύο ειδών
Κριτική της προγραμματισμένης μάθησης
8. ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΕΝΟΡΑΣΗ
9. ΑΘΡΟΙΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Γενικά
Το μοντέλο μάθησης του Gagne
Βασικές θεωρητικές θέσεις
Είδη μάθησης
Εσωτερικές διαδικασίες μάθησης
Συσχέτιση εσωτερικών διαδικασιών και διδακτικών ενεργειών
Εφαρμογές στη διδασκαλία
10. Η ΔΥΑΔΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΣΗΣ
Εισαγωγικά
Γενικές αρχές της θεωρίας
Η δυαδική ακολουθία της συμπεριφοράς
Εξακρίβωση της ταυτότητας (Identification)
Εξάρτηση (Dependency
Επιθετικότητα (Aggression)
Η ανάπτυξη
Πρώτο στάδιο: Στοιχειώδης συμπεριφορά
Δεύτερο στάδιο: Δευτερεύοντα παρωθητικά συστήματα - Οικογένεια
Τρίτο στάδιο: Δευτερεύοντα παρωθητικά συστήματα - Κοινωνία
Κριτική θεώρηση
Παιδαγωγική και διδακτική αξιοποίηση
11. ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΓΝΩΣΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ
Γενικά
Βιογραφικά στοιχεία του A. Bandura
Βασικές θέσεις της θεωρίας
Σύγκριση με τις άλλες θεωρίες
Πρακτική εφαρμογή
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο
Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ
1. Η ΜΕΛΕΤΗ ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Αντικείμενο της μελέτης της ανάπτυξης
Η μελέτη των αναπτυξιακών προβλημάτων
Η εξέλιξη
Παράγοντες της ανάπτυξης
2. ΓΕΝΕΤΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Κληρονομικές μονάδες
Καθορισμός του φύλου
Γονιμοποίηση
"Υπεράρρεν" και "υπερθήλυ" σύνδρομο
Κληρονομικότητα και περιβάλλον
3. Η ΕΝΔΟΜΗΤΡΙΑ ΖΩΗ
Φάσεις της ενδομήτριας ζωής
Σύλληψη
Περίοδος ωαρίου
Εμβρυϊκή περίοδος
Ενδομήτρια βρεφική
Ενδομήτριες επιδράσεις
4. Ο ΤΟΚΕΤΟΣ
Φάσεις του τοκετού
Περίοδος της διαστολής
Τραυματικά γεγονότα
Το άγχος της γέννησης
Η χωρίς αγωνία γέννηση
Το νεογέννητο
5. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
Γενικά
Τα πέντε πρώτα χρόνια της ζωής
Η σχολική ηλικία
Η ανάπτυξη της ηθικής κρίσης στο παιδί
Η εφηβική ηλικία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο
Η ΘΕΩΡΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΟΥ J. PIAGET
1. ΓΕΝΙΚΑ
2. ΒΑΣΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ
Η μέθοδος
Η τάξη του σύμπαντος
Η διαδικασία της γνωστικής ανάπτυξης
3. ΟΙ ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
Περίοδος της αισθησιο-κινητικής νοημοσύνης
Στάδια της αισθησιο-κινητικής περιόδου
Περίοδος της προλογικής σκέψεως
Περίοδος της συμβολικής και προεννοιολογικής σκέψεως
Περίοδος της διαισθητικής ή αντιληπτικής σκέψεως
Περίοδος των συγκεκριμένων νοητικών ενεργειών
Περίοδος των τυπικών νοητικών ενεργειών
4. ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
5. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΣΚΕΨΗ
6. ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ
Περιοχές εφαρμογής
Οικοδόμηση της γνώσεως
Κοινωνικοποιημένη διδασκαλία
Γλωσσική εξέλιξη
Αφομοίωση και Συμμόρφωση
Αυτενέργεια του μαθητή
Αρχές της διδασκαλίας
Επιτάχυνση της ανάπτυξης
Διεπιστημονικό πνεύμα
Εκπαίδευση των εκπαιδευτικών
7. ΑΝΑΘΕΩΡΗΤΙΚΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Η έννοια του αυθορμήτου της ανάπτυξης
Η διευρυμένη έννοια των περιόδων ανάπτυξης
Η νέα θεώρηση της έννοιας της πράξης
ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Books by:Makara

Powered by JReviews
 
Scroll Up