• Εγγραφή

 

ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ (8 Μελέται) ΔΙΚΑΙΟΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΣΥΝΕΙΔΗΣΙΣ (8 Μελέται)

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted

Βιβλίο

Εκδόσεις
Τιμή (€)
10
Πληροφορίες συναλλαγής
Για περιοχές εκτός Αθηνών με αντικαταβολή
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


Μερικά από τα περιεχόμενα:
Λαϊκόν και επίσημον δίκαιον εις την νομικήν ζωήν
Κοινωνιολογικαί και φιλοσοφίκαί ιδέαι Λέοντος Σοφού
Περί της εννοίας των λειτουργικών δικαιωμάτων
Η αδελφοποιία εν τη αρχαία Ελλάδι και τω Βυζαντίω

Books by:vivliofili

LOGICOMIX
ΑΒΙΚΕΝΑΣ
Powered by JReviews
 
Scroll Up