• Εγγραφή

 

ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
ΕΡΓΑΣΙΑΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ

Βιβλίο

Συγγραφέας
Εκδόσεις
Τιμή (€)
17
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης


Ο κλάδος των Εργασιακών Σχέσεων -που αυτήν την περίοδο βρίσκεται στο επίκεντρο της επικαιρότητας τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, εξαιτίας των σημαντικότατων αλλαγών που επήλθαν από την κατάρρευση των καθεστώτων των χωρών του πρώην -υπαρκτού σοσιαλισμού- - αποτελεί απόρροια της αναγκαιότητας του ατόμου να συμβιώσει σε ένα δεδομένο χώρο με άλλα άτομα, μέσα και από την εργασία.
Επειδή η εργασία αποτελεί μια πανάρχαια διαδικασία ένταξης και προσαρμογής μέσα στο κοινωνικό σύνολο, η οποία σε όλες τις φάσεις της παγκόσμιας ιστορίας του ανθρώπου συνάντησε δυσχέρειες και χάσματα ανάμεσα στο προσδοκώμενο από την κοινωνία και το πραγματούμενο από τα άτομα. Και με την έννοια αυτή, η εργασία σαν προσδιοριστικός παράγοντας και κυρίαρχη μεταβλητή της οικονομικής δραστηριότητας μιας κοινωνίας απασχόλησε από παλιά την επιστημονική σκέψη.
Στην πορεία των αιώνων ουδέποτε ο άνθρωπος έπαψε, να αναζητά τρόπους και μεθόδους καλύτερης οργάνωσης της εργασίας, βελτίωσης των όρων εργασίας για το άτομο, δημιουργίας πλαισίων θεσμοθέτησης των εργασιακών σχέσεων και ακόμη, τεχνικές στην εργασία για επαγγελματική επιτυχία. Παρ' όλα αυτά, όλα τα ουσιώδη ζητήματα που αφορούν τις Εργασιακές Σχέσεις δεν θα είχαν προχωρήσει και δεν θα γνώριζαν τη σημερινή ανάπτυξη, αν δεν είχαν συνδράμει με το δικό τους -ιδιαίτερα καθοριστικό και αναλυτικό τρόπο- τόσον η ψυχολογία όσο και η κοινωνιολογία της εργασίας τα τελευταία σαράντα περίπου χρόνια.
Ωστόσο, πρέπει να λεχθεί εκ των προτέρων, ότι η ψυχολογία και η κοινωνιολογία της εργασίας δεν είναι οι μόνοι επιστημονικοί κλάδοι, που συνέβαλαν αποφασιστικά στη σημερινή ανάπτυξη των Εργασιακών Σχέσεων, μιας και πολλοί άλλοι διαφορετικοί κλάδοι και τεχνικές (που θα παρουσιασθούν στη συνέχεια), προδιαγράφουν το επίπεδο της πολυεπιστημονικής ανάλυσης (ή καλύτερα διεπιστημονικής) που απαιτεί το θέμα.
Μεταπολεμικά έγινε ιδιαίτερα κατανοητό ότι, παρά τις πολλαπλές βελτιώσεις που επήλθαν, παρά την ανάπτυξη του τεχνικού πολιτισμού, παρά την εισβολή της μηχανής σε κάθε επίπεδο, δεν εξέλειπαν ούτε οι συγκρούσεις μεταξύ των εργαζομένων, ούτε δημιουργήθηκε μια κοινωνία από την οποία να απουσιάζουν τα αντιτιθέμενα συμφέροντα και οι διενέξεις μεταξύ των διαφόρων επαγγελματικών ομάδων ή να έλυσε το σημερινό μείζον ζήτημα της ανεργίας και των πολλαπλών επιπτώσεων της στον κόσμο.
Με τον τρόπο αυτό, ο κλάδος των Εργασιακών Σχέσεων έρχεται σήμερα να δώσει το πραγματικό εννοιολογικό περιεχόμενο στο σύγχρονο εργαζόμενο, μέσα από τη δημιουργία ορθολογικών ανθρώπινων σχέσεων μέσα στη διαδικασία της εργασίας, να ρυθμίσει τα θέματα καλών σχέσεων προϊσταμένων-υφισταμένων, να οριοθετήσει το πλαίσιο ικανοποιητικής απόδοσης, να εντοπίσει τα προβλήματα και τις δυσχέρειες την ώρα της δουλειάς και να συμβάλλει τελικά στην αύξηση της παραγωγικότητας μιας κοινωνίας, στο μεγάλωμα της -πίττας- και, ουσιαστικά μέσω των παραπάνω, στην καλύτερη ανθρώπινη διαβίωση και την κοινωνική ευημερία.
Αυτό το σκοπό έχει το παρόν πόνημα, που απευθύνεται σε όλους εκείνους, που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα ψυχολογικά και κοινωνιολογικά προβλήματα της σύγχρονης εργασίας, είτε σαν σπουδάζοντες είτε σαν διδάσκοντες, θα πρέπει να τονιστεί εδώ, ότι το βιβλίο αυτό έχει σχεδιαστεί και δομηθεί με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες γενικά και σε σχέση με τη διδασκαλία του μαθήματος στα Τεχνολογικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, στο περίγραμμα των οποίων έχει βασιστεί, με πολλές σημαντικές προσθήκες.
Παρ' όλα αυτά, επειδή ανάλογα βιβλία έχουν δει το φως της δημοσιότητας στη χώρα μας τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, στόχος του υπογράφοντος ήταν, να δώσει το σημερινό πλαίσιο ανάλυσης του κλάδου μετά από μια σειρά κοσμογονικών αλλαγών στον πλανήτη μας, χρησιμοποιώντας τη σύγχρονη βιβλιογραφία και αρθρογραφία, το πλούσιο υλικό επίκαιρων ρεπορτάζ και τόσο την πρακτική εμπειρία διάφορων εργασιακών χώρων, όσο και τη δεκαετή εκπαιδευτική πείρα παράδοσης αυτού του μαθήματος στη Σχολή Ικάρων της Π.Α., στα Τ.Ε,Ι. Αθηνών και Ηρακλείου Κρήτης και στο Πανεπιστήμιο Κρήτης, στο Ρέθυμνο.
Στοχεύει δε σαν πόνημα, να καλύψει τις εκπαιδευτικές ανάγκες των σπουδαστών των Τεχνολογικών Ιδρυμάτων και των Κέντρων Ελεύθερων Σπουδών, να προσθέσει ένα λιθαράκι στην ήδη υπάρχουσα σχετική βιβλιογραφία και να αναδείξει για πρώτη φορά μια σειρά νέων ζητημάτων των Εργασιακών Σχέσεων, που τέθηκαν με έμφαση τα τελευταία 10-15 χρόνια σε διεθνές επίπεδο και αφορούν και την Ελλάδα στην πορεία της προς τον 21ο αιώνα.
Το βιβλίο έχει διαιρεθεί σε εννέα κεφάλαια και σε πενήντα υποκεφάλαια, τα οποία στοχεύουν στην πληρέστερη κατανόηση των βασικών εννοιών, θα πρέπει όμως ο αναγνώστης του βιβλίου και ο σπουδαστής να λάβει υπόψη του, ότι τα κεφάλαια 3, 4, 5, 6, 7 και 8 -πλήρως ντοκουμενταρισμένα με όλα τα τελευταία στοιχεία και τις διεθνείς εξελίξεις- αποτελούν την πεμπτουσία του κλάδου σήμερα και συνεπώς απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Κυρίως διότι αναφέρονται σε θέματα που στο εγγύς μέλλον, θα απασχολήσουν και την Ελλάδα και τους Έλληνες εργαζόμενους, όπως και τη Δημόσια Διοίκηση και τη Διοίκηση Επιχειρήσεων.
Σημειώνεται ότι οι βιβλιογραφικές παραπομπές έχουν τεθεί για λόγους πρακτικούς στο τέλος κάθε κεφαλαίου σαν πρώτη προσέγγιση των βιβλιογραφικών πηγών, ενώ στο Παράρτημα ο αναγνώστης θα βρει κατά σειρά: τους πίνακες, την ενδεικτική βιβλιογραφία, ορισμένες χρήσιμες διευθύνσεις, τα ευρετήρια των εννοιών και των ονομάτων του κειμένου.

Books by:jpreast1

Powered by JReviews
 
Scroll Up