• Εγγραφή

 

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ

Βιβλίο

Εκδόσεις
Τιμή (€)
7
Πληροφορίες συναλλαγής
Συνάντηση / Αντικαταβολή
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ
ΘΕΟΦΑΝΙΔΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ

ΑΡΙΣΤΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Εκδότης: ΠΑΠΑΖΗΣΗΣ
Χρονολογία Έκδοσης: Σεπτέμβριος 1985
Αριθμός σελίδων: 440

Η αξιολόγηση επενδυτικών σχεδίων είναι "τέχνη" που εξελίσσεται διαρκώς, καθώς στα εργαλεία των ασχολουμένων με αυτήν προστίθενται νέες θεωρητικές κατακτήσεις αλλά και πρακτικές, υπολογιστικές ή αναλυτικές μέθοδοι. Ένα μεγάλο μέρος της εργασίας που αναπτύσσεται μέσα στην Τράπεζα, ίσως και το σημαντικότερο, αναφέρεται σ' αυτήν την τέχνη, σε ό,τι αφορά την προετοιμασία για την έγκριση ή απόρριψη αιτήσεων για χρηματοδότηση.
Στην εικοσάχρονη ζωή της η ΕΤΒΑ ανέπτυξε μια πρακτική στον τομέα αυτό, η οποία, ενώ ξεκίνησε από τις προηγμένες μεθοδολογίες της εποχής της, φαίνεται ότι δεν παρακολούθησε -τουλάχιστον με την ταχύτητα που έπρεπε και στην έκταση που επιβαλλόταν- τις εν τω μεταξύ εξελίξεις. Έτσι, με την αρχή της τρίτης δεκαετίας της ζωής της, η ΕΤΒΑ διαπιστώνει, ότι χρειάζεται μια αναπροσαρμογή των μεθοδολογιών στον τομέα της αξιολόγησης επενδύσεων και της ανάλυσης επενδυτικών σχεδίων και μια τυποποίηση των σχετικών εργασιών. Μ' αυτόν τον τρόπο θα προσαρμοστεί με τα συστήματα που ακολουθούνται από άλλα ομοειδή ιδρύματα στη διεθνή αγορά μακροπρόθεσμης πίστης ή με τις προδιαγραφές που απαιτούν ιδρύματα που αναχρηματοδοτούν, άμεσα ή έμμεσα, το χαρτοφυλάκιό της. [...]

Περιεχόμενα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ
ΠΡΟΛΟΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΠΙΝΑΚΩΝ
ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΤΟΥ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟΥ
ΣΥΧΝΕΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΕΝΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΟΔΗΓΙΕΣ
Τι είναι το σχέδιο επένδυσης
Ο πολυδιάστατος χαρακτήρας των σχεδίων επένδυσης
Διακρίσεις των σχεδίων επένδυσης
Η σημασία των σχεδίων επένδυσης στην οικονομική ανάπτυξη
Οι τέσσερεις φάσεις ολοκλήρωσης των επενδυτικών σχεδίων
Έρευνες και μελέτες για την επισήμανση, προκαταρκτική επιλογή και αξιολόγηση των σχεδίων επένδυσης
Η Ομάδα Εργασίας για την εκπόνηση των μελετών
Ορισμοί εννοιών, παραδοχές και υποθέσεις εργασίας κατά την αξιολόγηση των σχεδίων επένδυσης
Στατιστικά στοιχεία και πληροφορίες για την ανάλυση και αξιολόγηση των σχεδίων επένδυσης
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ: ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
Περίληψη για τη λήψη αποφάσεων
Επιχειρηματικός φορέας, ιστορικό και βασικά στοιχεία του σχεδίου επένδυσης
Έρευνα αγοράς και παραγωγική δυναμικότητα της μονάδας
Τόπος εγκατάστασης της μονάδας
Τεχνική παραγωγής
Εισροές παραγωγής
Οργάνωση μονάδας Ι: Οργάνωση παραγωγής
Οργάνωση μονάδας ΙΙ: Οργάνωση διοίκησης, διαχείρισης, διάθεσης - εμπορίας
Οργάνωση μονάδας ΙΙΙ: Στελέχωση και εργατικό δυναμικό
Υπολογισμός κεφαλαίου κίνησης
Πραγματοποίηση του σχεδίου επένδυσης: Κατασκευή και έναρξη λειτουργίας
Συνολικό κόστος επένδυσης
Το Χρηματοδοτικό πρόγραμμα
Λειτουργικό κόστος και συνολικό κόστος παραγωγής
ΜΕΛΕΤΗ ΕΦΙΚΤΟΤΗΤΑΣ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ
Ιδιωτική-χρηματική και κοινωνική-οικονομική αξιολόγηση του σχεδίου επένδυσης
Ιδιωτική-χρηματική αξιολόγηση
Εκτίμηση κριτηρίων ιδιωτικής-χρηματικής αποδοτικότητας
Έλεγχος αξιοπιστίας της αποδοτικότητας: Ανάλυση αβεβαιότητας
Οικονομική και κοινωνική αξιολόγηση
Εκτίμηση των εθνικών παραμέτρων και λογιστικών τιμών
Πώς γίνεται η οικονομική και κοινωνική αξιολόγηση: Οι βασικές αρχές
Η σύγκλιση κόστους και ωφελειών: Κριτήρια οικονομικής αποδοτικότητας ή κριτήρια επένδυσης
Παράδειγμα οικονομικής και κοινωνικής αξιολόγησης
Ευρύτερη εθνική ή κοινωνική αξιολόγηση
Η συνολική αξιολόγηση: Ποσοτικές και ποιοτικές επιπτώσεις. Η συνολική μήτρα των επιπτώσεων του σχεδίου επένδυσης
ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ 1 - 10
ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ΟΡΩΝ

Books by:vasiloukos

Powered by JReviews
 

Βιβλία που αλλάζουν χέρια

Υπάρχουν 23737 καταχωρήσεις και 0 αξιολογήσεις.
Scroll Up