• Εγγραφή

 

ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
ΜΙΓΑΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ

Βιβλίο

Συγγραφέας
Τιμή (€)
9,0
Πληροφορίες συναλλαγής
Τα έξοδα αποστολής του βιβλίου βαρύνουν τον πωλητή.
Πληρωμή με Ταχυδρομική Επιταγή Αντικαταβολής. Τα έξοδα της αντικαταβολής βαρύνουν τον αγοραστή.
Κατάθεση σε λογαριασμό.Δυνατότητα παράδοσης χέρι με χέρι σε Αθήνα και Κόρινθο μετά από συνεννόηση.
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης
Θεματική κατηγορία


Μιγαδικοί αριθμοί (ορισμοί, στοιχειώδεις ιδιότητες, ...). Συναρτήσεις, όρια και συνέχεια (μετασχηματισμοί, καμπυλόγραμμες συντεταγμένες, σημεία και τομές διακλαδώσεως, επιφάνειες Riemann, ακoλoυθίες, σειρές, ...). Παραγώγιση μιγαδικής συναρτήσεως και οι συνθήκες των Cauchy-Riemann (παράγωγοι, αναλυτικές και αρμονικές συναρτήσεις, διαφορικά, κανόνας του L' Hospital, ανώμαλα σημεία, εφαρμογές, τελεστές,...). Μιγαδική ολοκλήρωση και το θεώρημα τoυ Cauchy (ολοκληρώματα, ιδιότητες, θεωρήματα των Jordan, Green, Cauchy, Cauchy-Goursat, Morera, ...). Οι ολοκληρωτικοί τύποι τoυ Cauchy και άλλα σχετικά θεωρήματα (θεωρήματα του Morera, του Liouville, θεμελιώδες θεώρημα της Άλγεβρας, της μέσης τιμής, του ελάχιστου και του μέγιστου μέτρου, του Rouche, τύποι του Poisson,...). Άπειρες σειρές. Σειρές Taylor και Laurent (απόλυτη και ομοιόμορφη σύγκλιση ακoυλoυθιών και σειρών, θεωρήματα, κριτήρια συγκλίσεως,...). Ολοκληρωτικά υπόλoιπα. Υπολογισμός ολοκληρωμάτων και σειρών (θεωρήματα, πρωτεύουσα τιμή του Cauchy, αναπτύγματα,...). Σύμμορφη απεικόνιση (μετασχηματισμοί, Ιακωβιανή, παραδείγματα,...). Εφαρμογές της σύμμορφης απεικονίσεως (προβλήματα συνoριακών τιμών, ροή ρευστών, στατικός ηλεκτρισμός, ροή θερμότητας,...). Ειδικά θέματα (αναλυτική συνέχιση, απειρογινόμενα, ειδικές συναρτήσεις και διαφορικές εξισώσεις,...).

Books by:spirosbooks

Powered by JReviews
 

Βιβλία που αλλάζουν χέρια

Υπάρχουν 23785 καταχωρήσεις και 0 αξιολογήσεις.
Scroll Up