• Εγγραφή

 

Τακτική του διαβόλου Τακτική του διαβόλου

Εκδήλωση Ενδιαφέροντος
 The form could not be submitted
Τακτική του διαβόλου

Βιβλίο

Συγγραφέας
Εκδόσεις
Τιμή (€)
3
Ξενόγλωσσο
Όχι
Τύπος Καταχώρησης


Το βιβλίον του καθηγητού Κ. Σ. Λιούις είναι βασισμένο στα κείμενα της Αγίας Γραφής και αυτό είναι που του δίδει ακόμη μεγαλύτερη σπουδαιότητα και βαρύτητα. Με απλότητα και σαφήνεια ο συγγραφεύς μας οδηγεί στους τρόπους και τας μεθοδίας του Σατανά· ολόκληρος η στρατηγική του Διαβόλου ξετυλίγεται μπροστά μας. Είναι το σχέδιον του αντικειμένου προς την θεϊκήν ενέργειαν, την σωτηρίαν του ανθρώπου. Αλλά ο άνθρωπος "ο ασθενής", γνωρίζοντας το σχέδιον αυτό δύναται να το χρησιμοποιήση δια την σωτηρίαν του· το έργον αυτό προξένησεν πολύ έκπληξιν εις όλον τον κόσμον. Μετεφράσθη εις πολλάς ξένας γλώσσας και εκυκλοφόρησεν εις εκατομμύρια αντίτυπα.

Books by:NICK99

Powered by JReviews
 

Δημοφιλή

Βιβλία που αλλάζουν χέρια

Υπάρχουν 23473 καταχωρήσεις και 0 αξιολογήσεις.
Scroll Up